Fleksjob

 

Hvad er det?

Fleksjob er en mulighed for at fastansætte borgere, selv om de kun kan arbejde et meget begrænset antal timer pr. uge. Virksomheden betaler kun løn for den effektive arbejdstid, som den ansatte yder. En borger, der er berettiget til fleksjob, vil typisk have fysiske eller psykiske begrænsninger, der gør, at vedkommende ikke kan varetage et job på ordinære vilkår. En ansættelse i fleksjob er en administrativt set meget enkel ordning for virksomheden, da der kun skal udbetales løn, og der ikke er anden form for mellemregning med jobcenteret.

Løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftales med den enkelte medarbejder i samarbejde med jobcenteret. På overenskomstdækkede områder orienteres den relevante faglige organisation. På ikke overenskomstdækkede områder er det op til den enkelte ansatte at beslutte, om vedkommende ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold.

Arbejdsgiverudgifter som feriegodtgørelse, ferietillæg, pensionsordning og arbejdsgiverbidrag betales for det antal timer, der udbetales løn.

 

Hvem kan tilbyde fleksjob?

Alle virksomheder kan tilbyde fleksjob. Både private og offentlige. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

 

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde et fleksjob?

Som virksomhed kan I tilbyde fleksjob til personer under 65 år, der har en varig og væsentlig nedsættelse i arbejdsevnen, og som er tilkendt ret til fleksjob. Ret til fleksjob kan tilkendes personer, der ikke kan arbejde på normale vilkår, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan omskoles til et andet job.

 

Hvad får vi ud af det?

Som virksomhed udbetaler I løn til den ansatte i et fleksjob for det antal effektive timer, personen kan varetage jobbet. Det effektive antal timer udarbejdes af jobcentrets virksomhedskonsulent, virksomheden og den person, der skal ansættes i fleksjob.

Ved sygdom får arbejdsgiveren dagpengerefusion fra første fraværsdag.

 

Hvordan gør vi?

Kontakt venligst jobcentret, hvis I har en funktion, som I mener kan varetages af en person i et fleksjob.

Det første fleksjob - uanset alder - bevilges for en femårig periode. Borgere under 40 år kan efter det første fleksjob få bevilget et fleksjob for yderligere en periode på fem år, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Borgere over 40 år bevilges et varigt fleksjob efter det første fleksjob.

Det er jobcentret, der i første omgang vurderer arbejdsevnen (timetal og intensitet). Under ansættelsen kan der ændres i timetal under forudsætning af, at jobcenteret bliver informeret. Ved ændring af de effektive timer udarbejdes en ny ansættelseskontrakt, og kopi af denne sendes til jobcenteret.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40.