Fleksjob

Fleksjobordningen - uden besvær

Skal du have besat et deltidsjob, bør du overveje at ansætte en fleksjobber.

Løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftales med den enkelte medarbejder i samarbejde med jobcenteret. På overenskomstdækkede områder orienteres den relevante faglige organisation. På ikke overenskomstdækkede områder er det op til den enkelte ansatte at beslutte, om vedkommende ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold.

Du betaler kun løn for de timer, som medarbejderen arbejder i virksomheden. Samtidig giver du personer med nedsat arbejdsevne en mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og bruge deres kompetencer og ressourcer positivt.

Jobcenter Virksomhedsservice i Tønder har kontakt til fleksjobansøgere fra mange forskellige brancher.

Arbejdsgiverudgifter som feriegodtgørelse, ferietillæg, pensionsordning og arbejdsgiverbidrag betales for det antal timer, der udbetales løn.

Virksomhedens fordele er:

 • Intet administrativt besvær: Du udbetaler blot timeløn til fleksjobmedarbejderen som til enhver anden af virksomhedens medarbejdere.
 • Ved sygdom får din virksomhed sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.
 • Ansatte i fleksjob er typisk personer med en bred arbejdserfaring, hvis situation pludselig har ændret sig, så de ikke længere besidder fuld arbejdsevne.
 • Ansatte i fleksjob kan løse selv de mindste faste opgaver i virksomheden. Der er altså ingen nedre grænse for, hvor mange timer en ansat i fleksjob ugentlig skal tilbydes, ligesom arbejdstiden kan variere alt efter behov.

Fakta:

 • Fleksjob er ansættelser på særlige vilkår for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan varetage ansættelse på normale vilkår.
 • Ordningen er både personer, der er i beskæftigelse, og folk, der ikke tidligere har været i arbejde.
 • Der er ingen begrænsninger for, hvilken type job der kan oprettes som et fleksjob. Gælder dog ikke elevstillinger.​
 • ​Da en medarbejder i fleksjob ikke har fuld arbejdsevne, får den ansatte løn svarende til det arbejde, der udføres. ​Tønder Kommune udbetaler derudover et fleksløntilskud til den ansatte.​​​​​
 • Virksomheden kan se den ansatte i fleksjob an i en praktikperiode forud for fast ansættelse.

Sådan gør du:

 • Kontakt os med en jobprofil: Hvad er jobbet? Særlige kompetencer? Varighed?
 • Vi finder en egnet kandidat til stillingen.
 • Du gennemfører ansættelsessamtalen, gerne med os som deltagere.

Du er altid velkommen til at kontakte os i Virksomhedsservice på 74 92 82 40 eller jobkonsulent Frank Pedersen på 29 37 97 92 og jobkonsulent Anna Marie Banasik på 51 46 70 12.