Job til førtidspensionister

 

Hvad er det?
Løntilskud til førtidspensionister - tidligere skånejob - er et job til personer, som ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, og som modtager førtidspension.

Løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftales med den enkelte medarbejder.

 

Hvem kan tilbyde skånejob?
Alle virksomheder kan tilbyde et løntilskudsjob til førtidspensionister. Både private og offentlige.

 

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde et skånejob?
Som virksomhed kan I tilbyde arbejde med løntilskud til personer, som modtager førtidspension, og som er under 65 år.

 

Hvad får vi ud af det?
Førtidspensionister ansat i løntilskud er en måde for virksomheden, hvorpå man kan få løst forskellige mindre opgaver. Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn til førtidspensionisten som pr. 01-01-2018 udgør 1/3 af mindsteløn indenfor det pågældende område. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen i forhold til den effektive arbejdstid, førtidspensionisten har. Løntilskudssatsen som udgangspunkt på 28,00 kr. pr. time, men kan i særlige tilfælde være på op til 49,03 kr. pr. time.

 

Hvordan gør vi?
I kontakter jobcentret. Den kommune, førtidspensionisten bor i, skal godkende ansættelsen, før der kan udbetales løntilskud.

 

Hvilke betingelser er der?
Arbejde med løntilskud til førtidspensionister må ikke være konkurrenceforvridende. I virksomheden skal der med andre ord være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud.

 

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40.