Jobrotation

 

Hvad er det?

Med jobrotation kan I opkvalificere jeres medarbejdere, mens ledige vikarer passer deres arbejde.

Jobrotation er når en medarbejder, som har været ansat 3 mdr., deltager i uddannelse og arbejdsgiver samtidig ansætter en ledig som vikar. 
Jobcenteret udbetaler jobrotationsydelse til dækning af udgifterne til uddannelse og vikarens løn. 
I kan sende en eller flere medarbejdere på uddannelse eller efteruddannelse og lade en eller flere ledige vikarer passe medarbejdernes arbejde. Den ledige vikar skal have været ledig mindst seks måneder. 
I skal udbetale medarbejderne deres sædvanlige løn under uddannelsen og aflønne vikarerne under deres midlertidige ansættelse.

 

Hvad får vi ud af det?

I får opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige muligheder for rekruttering, idet vikarerne får et godt kendskab til virksomheden.
Jobcentret betaler en ydelse for hver time medarbejderen er i uddannelse (188,73 kroner i timen) til dækning af løn til vikarer, uddannelsesudgifter m.m. Der er altså en time til time relation mellem uddannelsestimer og vikartimer. 
Kontakt virksomhedskonsulenterne for flere oplysninger eller læs mere om jobrotation på STAR.dk.

 

Hvilke betingelser er der?

Arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer, som den beskæftigede deltager i uddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den beskæftigede, der deltager i uddannelse.
Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse
Vikaren må højst være ansat i seks mdr.
Virksomheden afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt P-nummer

I må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU, AUB eller løntilskud. 
Muligheden for at kombinere jobrotation med elev- og lærlingeforløb er permanent afskaffet.
Der er dog mulighed for at modtage støtte fra kompetencefonde, som I kan have indbetalt til.

 

Hvordan gør vi?

I kontakter virksomhedskonsulent Peter F. Nielsen tlf. 23 65 45 34. 

Jobcentret og VEU-centeret samarbejder om at efteruddanne jeres medarbejdere via jobrotationsordningen. VEU-centret hjælper med at afdække jeres behov for efteruddannelse. Jobcentret rekrutterer vikarer. Kontakt VEU-center Syd tlf. 74 12 42 12.

Se eksempel på et godt samarbejde.

 

Spørgsmål? 

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40 eller virksomhedsservice@toender.dk.