Kontakt virksomhedsservice

Nyheder

Pressemeddelelse 23. april 2018      

Flotte resultater med jobformidling i Tønder

       
I 2017 har Jobcenter Tønder i 364 tilfælde hjulpet lokale virksomheder med at rekruttere medarbejdere  
  
    
Erhvervslivet i Tønder Kommune får god hjælp af Jobcentret, når virksomhederne skal rekruttere nye medarbejdere.
 
Det fremgår af en opfølgning på de mål og indsatser, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2017.
 
- Opfølgningen viser rigtig flotte resultater, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Voss Hansen.
 
I hele 364 tilfælde har Jobcentret hjulpet en arbejdsgiver med at rekruttere en medarbejder til en ordinær stilling. 222 gange er det endda lykkedes at rekruttere en ledig direkte til den konkrete stilling, mens arbejdsgiverne i de resterende tilfælde har fået stillingen besat f.eks. via opslag på jobnet.dk, som er jobcentrenes rekrutteringsportal.

Arbejdsgiver tilfreds med service
 
Én af de arbejdsgivere, der flere gange har nydt godt af jobcentrets service, er direktør hos Thyssen Stål i Gånsager, Stig Pedersen. 
 
Stig Pedersen og Thyssen stål har de seneste år fået hjælp fra jobcentret til at rekruttere flere forskellige fagprofiler heriblandt montører, smede og ufaglært arbejdskraft. Endvidere har virksomheden ansat en voksenlærling. 
 
Direktør Stig Pedersen siger: 
 
- Vi har rigtig god gavn af Jobcentrets formidlingsservice og har valgt at bruge den i stedet for f.eks. et vikarbureau. Vi oplever, at jobcentret har god forståelse for, hvad det er, vi efterspørger af arbejdskraft. Og har de ikke lige en ledig, der matcher vores behov, får vi en snak om alternative profiler til opgaven, eller vi kan indgå i et samarbejde om opkvalificering.
 
- Jobcentret assisterer os også med at få lagt stillingerne på Jobnet.dk. Det har for os været en rigtig stor hjælp. 
 
Udvalgsformand glæder sig
 
Tønder Kommune er begunstiget af høj beskæftigelse og er blandt de kommuner i regionen, der har den laveste ledighed. Det betyder, at der generelt er mange jobmuligheder i området.
 
Formanden for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, Jan Voss Hansen, er glad for de flotte resultater med jobformidlingen og siger: 
 
- At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, er helt afgørende, og jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi som kommune kan bidrage til det. 
 
- Opsvinget gør, at der er brancher, der kan have svært ved at skaffe den kvalificerede arbejdskraft. Vi kan som kommune naturligvis heller ikke altid levere præcis de profiler, der efterspørges, men så kan vi i stedet være med til at opkvalificere ledige eller tage en snak med virksomheden om alternative løsninger og derved alligevel bidrage. Det er jeg naturligvis stolt over. 
 
Jan Voss Hansen oplyser videre, at der fornylig er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 167 virksomheder i kommunen.
 
- Undersøgelsen viste, at der er en stor tilfredshed med Jobcentrets service. Resultaterne på formidlingsindsatsen matcher dette billede, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, siger udvalgsformanden.
 
Fakta:
 
Beskæftigelsesplanen er en årlig plan, der hvert år lægger rammerne og retningen for den kommunale beskæftigelsesindsats på en række områder.
 
Arbejdsmarkedsudvalget har på det seneste møde fået forelagt en status for resultaterne i forhold til de opstillede mål.
   

      
Kontaktinformation
Jan Voss Hansen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, tlf. 30 82 89 11, e-mail: janhvh@toender.dk
Fagchef Anne-Mette Dalgaard, Sundhed og Arbejdsmarked, tlf. 23 69 73 19, e-mail: anndal@toender.dk
 

 
     

 

 

Pressemeddelelse på integrationsområdet:

Tønder får flere flygtninge i job

En styrket indsats på integrationsområdet i Tønder Kommune har givet synlige resultater. Nye tal viser, at lidt over halvdelen af områdets flygtninge kommer i beskæftigelse inden for tre år.

Dermed lever Tønder som en af de få kommuner i landet op til den nationale målsætning.

Det er en udvikling, som glæder borgmester Henrik Frandsen.

- Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning skal være i job senest efter tre års ophold her i landet. I Tønder Kommune er vi oppe på 51 pct., mens landsgennemsnittet kun er 38 pct., oplyser Henrik Frandsen.

Borgmesteren peger på, at den nationale målsætning er meget ambitiøs, og på nuværende tidspunkt er kun 17 kommuner i mål.

- Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet er vejen til vellykket integration, og jeg er både glad og stolt over den succes, vi har opnået her i Tønder Kommune. Både for samfundet som helhed og for den enkeltes egen livskvalitet er det helt afgørende, at alle bidrager med det, de kan og tjener deres egne penge, siger Henrik Frandsen.

Tønder Kommune er begunstiget af høj beskæftigelse og er blandt de kommuner i regionen, der har den absolut laveste ledighed. Det betyder, at der generelt er rigtig gode jobmuligheder i området.

Godt samspil

Baggrunden for de gode resultater i Tønder Kommune er også en fokuseret beskæftigelsesindsats og et godt samspil med områdets erhvervsliv.

Tønder Kommune lancerede for tre år siden en helt ny metode for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet.

Ved hjælp af de såkaldte branchepakker har mange af kommunens integrationsborgere gennemgået opkvalificeringsforløb målrettet konkrete brancher. Metoden har bidraget til systematisk at løfte beskæftigelsesindsatsen, og selv om der ikke længere anvendes deciderede branchepakkeforløb, arbejdes der stadig efter samme jobrettede fokus. Noget, der har vist sig at være en rigtig god investering.

Derudover har kommunen lavet en særlig målrettet satsning for at få flere i gang med integrationsgrunduddannelsen

En tilfreds arbejdsgiver

En af de virksomheder, der har ansat en integrationsborger, er Malerfirmaet Egon Hofsted. Sune Hofsted fra virksomheden siger:

- Vi havde igennem længere tid haft svært ved at finde den rigtige lærling. Da jobcentret kontaktede os og spurgte, om vi havde mod på et samarbejde på integrationsområdet, greb vi chancen. Det er blevet til samarbejde med flere borgere, og lige nu har vi en dygtig ung mand fra Eritrea ansat i en integrationsgrunduddannelsesstilling. Det er målet, at han på sigt skal i voksenlære hos os og derved blive uddannet maler, siger Sune Hofsted og tilføjer:

- Vi er glade for, at vi gav det en chance, og kollegerne har taget rigtig godt imod den unge mand, vi nu har ansat. Han er blevet en del af vores lille malerfamilie.

Borgmester Henrik Frandsen hæfter sig især ved, at det gode samspil mellem det private og det offentlige giver synlige resultater.

 - Det viser, at hvor der er vilje er der vej. Når vi samler alle gode kræfter og holder fokus på, at beskæftigelse er vejen frem på integrationsområdet, så er der rigtig meget at hente.

Fakta:

I Tønder Kommune var 51 pct. af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3 og 4 års ophold i Danmark i beskæftigelse i 4. kvartal af 2017. I faktiske tal drejer det sig 23 af i alt 45 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3-4 års ophold i landet.

På landsplan var 38 pct. af flygtningene og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse i samme periode.

Tallene er opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 

 

Pressemeddelelse: Hvem skal have 25.000 kroner?

Den Sociale Virksomhedspris i Tønder Kommune uddeles 15. november ved et stort Awardshow. Alle kan foreslå kandidater til prisen

Sammen med Tønder Erhvervsråd inviterer Tønder Kommune til et virksomhedsarrangement på ECCO Conference Centre den 15. november, hvor bl.a. den Sociale Virksomhedspris skal uddeles. Og lige nu beder kommunen om forslag til, hvem der skal have prisen i 2017.
 
Den Sociale Virksomhedspris uddeles en gang om året af Arbejdsmarkedsudvalget til en eller flere lokale virksomheder, som udviser et særligt socialt engagement. 
 
Prisen er på 25.000 kr. og uddeles for at anerkende virksomheder, som med stor social ansvarlighed er med til at fremme det rummelige arbejdsmarked. 
 
Småjobs gør en stor forskel
Ved prisuddelingen i år har Arbejdsmarkedsudvalget fokus på virksomheder, der gør en særlig indsats for personer på langvarig kontanthjælp.
 
Ved at skabe småjobs gør virksomhederne det muligt for denne gruppe at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Med det sociale engagement sender virksomhederne et signal om, at der er plads til forskellighed i deres virksomhed. De tager et stort socialt ansvar ved at hjælpe med meningsfulde arbejdsopgaver. Virksomhedernes indsats giver borgerne nye muligheder for at bidrage til et fællesskab og finde fodfæste på arbejdspladsen.
 
- Med prisen vil vi gerne sætte fokus på de virksomheder, der er opmærksomme på muligheden for at ansætte borgere i denne målgruppe på deltid. For lige netop småjobs kan være en væsentlig og god begyndelse for ledige, som har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, siger Susanne Linnet, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, og fortsætter: 

- 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet har store konsekvenser for mange, og småjobs skal hjælpe borgerne til at opnå selvforsørgelse. Jobcenter Tønder har bl.a. lanceret en ny Facebookside, som gør småjobs lettere tilgængelige både for de lokale virksomheder og borgerne.
 
Den Sociale Virksomhedspris på 25.000 kr. uddeles af Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Dialogforum.
 
Sådan indstiller du en virksomhed
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Så kender du en virksomhed, som har set ideen i at ansætte borgere i småjobs, så indstil dem til Tønder Kommunes Sociale Virksomhedspris 2017. 
 
Du kan finde indstillingsformularen på www.toender.dk/virksomhedspris, hvorfra den kan sendes elektronisk, eller du kan sende din indstilling direkte til: Anette Bruun Schmidt, Jobcentret, Jomfrustien 2, 6270 Tønder eller til abs1@toender.dk 
 
Forslagene skal være indsendt senest den 30. oktober 2017.

 

 

 

Pressemeddelelse: Mød dit lokale Jobcenter i Rema 1000 Tønder på fredag den 8. september 2017 kl. 13.00-15.00

Se indbydelsen her

 

Invitation til Karrieremesse Esbjerg torsdag den 28. september 2017 kl. 13.00-17.00

Nu har du mulighed for at brande og profilere din virksomhed overfor potentielle fremtidige medarbejdere:

Se indbydelsen her

 

Invitation til fyraftensmøde torsdag den 28. september 2017

Se indbydelsen her

 

Hurtig og effektiv indsats forhindrede sygemelding

Den bedste hjælp til folk som rammes af begyndende sygefravær, kræver ofte en hurtig og effektiv indsats fra både jobcenter og arbejdsgiver. Det viser lokalt eksempel på glimrende vis.

Jobcenter Tønders erfaringer viser klart, at en tidlig og målrettet indsats gør en stor forskel i forbindelse med sygemeldinger hos de lokale virksomheder. Derfor har jobcenteret investeret i at forbedre indsatsen for borgere, der bliver sygemeldt. 

For at få et optimalt udbytte af fastholdelsesindsatsen er det helt afgørende, at virksomhederne kontakter jobcenteret hurtigst muligt. Endda allerhelst før en medarbejder når ud i en sygemelding. 

Så er der nemlig bedre muligheder for, at jobcenter og virksomheden sammen med den sygemeldte medarbejder kan komme med forslag til, hvordan medarbejderen kan undgå en sygemelding og dermed forblive i arbejde.

Indsatsen går under betegnelsen ”fastholdelsesindsats” og består af en række forskellige tilbud, der tilrettelægges efter borgerens og virksomhedens behov. 

Der findes flere gode eksempler i Tønder Kommune på, hvornår et samarbejde omkring fastholdelse er lykkes. Nogle gange kræver det, at der sættes ind med hjælp fra flere forskellige sider. 

Det var f. eks. tilfældet i den lokale it-virksomhed Pro IT.

Tidlig indsats hjalp
En medarbejder i Pro IT i Tønder har i en længere periode haft drypvis fravær. Derfor tager virksomheden kontakt til Jobcenter Tønder i håb om, at de ved fælles hjælp kan fastholde medarbejderen i arbejde. 

De tager i fællesskab initiativ til en såkaldt rundbordssamtale mellem virksomheden, medar-bejderen og jobcenteret. Her viser det sig, at årsagen til det drypvise fravær hverken skyldes jobbet eller arbejdsgiver. Det bunder i stedet i udfordringer udenfor arbejdspladsen. 

Parterne aftaler i fællesskab at sætte et samtaleforløb i gang, der kan klæde medarbejderen på til at løse de udfordringer, som gør det svært at passe jobbet.

Direktør ved Pro IT, Jens Ove Kjær, udtaler: 

-    Vi har oplevet, at det i høj grad kan svare sig at gøre en fælles indsats for at fastholde vores medarbejder. Vi har en dygtig medarbejder, men manglede lige de rette redskaber, som kunne hjælpe os videre. Vi har tidligere samarbejdet med Jobcenteret, og vi kender derfor til nogle af de redskaber, som de kan tilbyde os som virksomhed.
 
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet, inviterer de lokale virksomheder til selv at tage kontakt til Jobcenteret for at få mere at vide om, hvad de kan få hjælp til. 

Hun tilføjer: 
-    Vores fastholdelsesteam har en bred palette af muligheder, som de kan tilbyde både virk-somheder og borgere. Tilbuddene er udarbejdet med det formål at styrke samarbejdet med virksomhederne og ikke mindst indsatsen overfor de sygemeldte borgere.

Virksomheder kan ringe direkte til fastholdelseskonsulenterne Christina Linnet Nielsen på tlf. 30 58 38 96 og Carola Krog på tlf. 21 18 23 49. 

 


 

Ny mulighed for erhvervslivet gav pote

Gennem den nye IGU-ordning har landmand Helmuth Thomsen fået tiltrængt arbejdskræft til sit landbrug. Andre virksomheder med samme behov kan også få glæde af ordningen.

Der er kommet nye kræfter til i stalden hos landmand Helmuth Thomsen i Løgumkloster. Under den nye 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) blev den 39-årige syriske flygtning Yasser A. Abazaid i februar ansat som landbrugsmedhjælper.

Yasser kom til Danmark for lige knap to år siden og bor i Løgumkloster med sin familie. Han har ingen uddannelse med fra sit hjemland, men har en bred erfaring indenfor mange forskellige job-områder. Familien blev familiesammenført i december 2016.

Jobcenteret fik aftalen med Helmuth Thomsen på plads med hjælp fra Projekt Jobmatch, der er finansieret af Industriens Fond. Jobcenteret arbejder sammen med Jobmatch om at finde jobåbninger til kommunens integrationsborgere. 

Yasser startede i praktik hos Helmuth Thomsen i september 2016. Samtidig med at han arbejder på gården, følger han også danskundervisning på sprogskolen i Tønder. Nu, hvor han er startet som IGU-elev, følger han stadig danskundervisning, men der er også planlagt et 20 ugers AMU-kursusforløb ved Landbrugsskolen i Gråsten. Når han er færdig om to år, står han med en grunduddannelse indenfor landbruget.

Netværk, trivsel og arbejdsglæde
Landmand Helmuth Thomsen synes, at samarbejdet med Yasser fungerer rigtig godt. Han beskri-ver Yasser som en god og stabil medarbejder. Helmuth uddyber:

- Vores kemi passer godt sammen, og jeg kan mærke, at han virkelig vil det her. Men naturligvis er der også bump på vejen, for eksempel trækker godkendelsen af Yassers syriske kørekort i langdrag. Jeg kunne ønske mig større fleksibilitet i myndighedernes behandling af sager, som har stor betydning for at få hverdagen til at fungere.
Personer i IGU-forløb modtager løn svarende til de overenskomstbestemte elevsatser, hvilket også har været medvirkende for Helmuths beslutning om at få en IGU-elev. 

Yasser er rigtig glad for, at det nu er lykkes ham at finde et job, som han trives i og nu kan hjælpe med at forsørge sig selv og sin familie:

- Jeg lærer noget på mit job hver eneste dag. Vi taler sammen på dansk, så jeg lærer en masse danske ord, som jeg ikke tror, at jeg ville få lært så hurtigt, hvis jeg bare var i skole, - det giver mit dansk et kæmpe løft, forklarer Yasser og bliver suppleret af Helmuth:

- At han samtidig får et dansk netværk og får den danske kultur helt ind under huden gennem sine arbejdskollegaer, er bare et ekstra plus.

Jobcenteret forventer fremgang
I Tønder er det ikke kun indenfor landbruget, at der bliver vist interesse for IGU’en. Også hos stål-industrien, indenfor transportområdet og ved fabrikationsvirksomheder gør IGU’en sit indtog.
 
Formand for arbejdsmarkedsudvalget Susanne Linnet er meget begejstret for, at det lykkes at få lavet IGU-aftaler med virksomhederne i Tønder Kommune, for holdningen er, at IGU er vejen til uddannelse for integrationsborgerne og uddannelse er vejen frem for en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

- Sydvestjyske virksomheder har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft, mens nye integrationsborgere mangler arbejde. Det er en virkelig god ordning, som vi slet ikke benytter fuldt ud endnu, fortæller Susanne Linnet og udtaler afslutningsvist: Der er potentiale for at få flere pladser til IGU-elever, men som de fleste nye ordninger skal det have nogen tid for at komme i gang.

Hvis du ønsker at få tilknyttet en IGU-elev til din virksomhed, eller du blot vil høre mere om ordningen, kan Jobcenter Tønder kontaktes på 74 92 82 40.

Fakta om IGU
•    Målet med den 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) er gennem praktisk og sproglig arbejdserfaring at kvalificere eleverne til erhvervsuddannelser eller fast ansættelse på almindelige arbejdsmarkedsvilkår.

•    IGU-eleverne modtager elevløn efter gældende overenskomst. I løbet af uddannelsesperioden kan eleven modtage op til 20 ugers erhvervsrelevante kurser. Staten betaler alle udgifter til de 20 ugers skoleophold, herunder løn og kursusgebyrer.

•    Kravet for at ansætte en flygtning i et IGU forløb er, at personen er mellem 18-40 år og har opholdstilladelse i Danmark.

•    Private virksomheder, der ansætter en IGU-elev, modtager en bonus på op til 40.000 kroner.

•    Personer i IGU-forløb modtager løn svarende til de overenskomstbestemte elev-satser, som svinger fra 49-120 kr. i timen. I skoleperioder modtages uddannelsesgodtgørelse, som svarer til integrationsydelse.
 


 

SuperBrugsen i Toftlund hædres for social ansvarlighed

 

 

Tønder Kommune satte torsdag fokus på social ansvarlighed, da SuperBrugsen i Toftlund modtog Den Sociale Virksomhedspris

Smilene var brede og klapsavlerne store, da SuperBrugsen i Toftlund torsdag modtog den eftertragtede sociale virksomhedspris. Det skete i forbindelse med et stort virksomhedsarrangement på ECCO Conference Center, som Tønder Kommune stod bag.

Prisen fik den populære brugs for at være med til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, hvor sygdom eller funktionsnedsættelse ikke er lig med eksklusion. Tværtimod har SuperBrugsen strakt sig rigtigt langt for at støtte sygemeldte medarbejdere, ligesom den har haft fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, der er med til at forebygge sygdom.

- Stort tillykke med prisen - og ikke mindst stor cadeau til jeres forbilledlige indsats på fastholdelses- og forebyggelsesindsatsen, udtalte formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet, der forestod selve prisoverrækkelsen.

Udover det synlige bevis i form af et diplom modtog SuperBrugsen en kontant pengepræmie på 25.000 kroner.

Bag uddelingen af Den Sociale Virksomhedspris står kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Dialogforum. De ønsker med prisen at anerkende og påskønne, at erhvervslivet i Tønder Kommune tager et socialt ansvar, hvor mange lokale virksomheder gør en stor indsats for at fremme et rummeligt arbejdsmarked.

De øvrige indstillede til prisen var Tønder Forsyning, SAPA, Hjemmeplejen distrikt Tønder Vest, Bostøtte §85 Fællesområdet, Tønnisgaard Naturcenter og Tønder Gymnasium.

Det var femte gang, prisen blev uddelt. Ved de seneste fire prisuddelingen er prisen blevet delt imellem to modtagere. Senest modtog GUBI Smedeteknik og Hjalmar Hansen prisen, mens henholdsvis Emmerske Biler og Agerskov Ungdomsskole, Bedsted Børnecenter og Bredebro Idrætscenter samt Johanne's i Tønder og Stines Træningscenter i Løgumkloster tidligere er løbet med hæderen.

 


 

Ledigheden styrtdykker i Tønder Kommune

Ledigheden er hastigt på vej ned i Tønder Kommune. Det er kulminationen på en udvikling over de seneste år, hvor rigtig mange ledige er kommet i job. For første gang i flere år er ledighedsprocenten i Tønder Kommune under 3 pct. Faktisk er ledigheden helt nede på 2,6 pct. med det seneste tal for juli måned 2016.

- Det er lidt af et gennembrud, at ledigheden nu igen er så lav i Tønder Kommune. Vi skal faktisk helt tilbage til 2008 for at registrere et tilsvarende lavt niveau, oplyser formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet.

- Finanskrisen er heldigvis et overstået kapitel, og flere lokale virksomheder oplever fremgang og er dermed nu i en situation, hvor de har brug for mere arbejdskraft for at klare stigende vækst og omsætning. Det er en rigtig glædelig tendens, som heldigvis ser ud til at bide sig fast på stort set samtlige områder i det lokale erhvervsliv.

- Jeg tror, vi i dialogen med vores virksomheder nu høster frugterne af et bevidst politisk fokus med en styrket serviceorienteret tilgang især via Jobcentrets Virksomhedsservice og initiativet JobVækst Tønder. Det er med stolthed og taknemmelighed, jeg nu ser det flotte resultat til gavn og glæde for den enkelte, som er kommet i job, for virksomhederne og for Tønder Kommune, siger Susanne Linnet.

 

Godt samarbejde med jobcentret

Centralvaskeriet i Løgumkloster er en af de lokale virksomheder, som kan genkende dette billede. Centralvaskeriet er et fuldautomatisk industrivaskeri med over 40 ansatte, og firmaet oplever for tiden stigning i produktion og omsætning.

-Vi tager lige nu nye opgaver ind og forsøger at tilpasse vores kapacitet til de nye udfordringer. Det betyder også, at vi med tiden får brug for flere hænder for at kunne løse opgaven, siger indehaveren af Centralvaskeriet, Søren Fuglsang-Gram.

- Den udfordring løser vi på mange måder og har i den sammenhæng bl.a. stor gavn af samarbejdet med Jobcenter Tønders rekrutteringsservice. Jobcentret er hurtig til at finde frem til relevante kandidater, som - typisk gennem opkvalificering og praktik - kan bringe sig selv i spil til mulige job i vores virksomhed, tilføjer Søren Fuglsang-Gram.

Drømmen om fast arbejde gik i opfyldelse

Det kan Malgorzata Zychlinska tale med om. Hun kom til landet for godt og vel 10 år siden og har undervejs modtaget sprogundervisning kombineret med virksomhedsrettede forløb inden for forskellige fag og brancher.

Malgorzata Zychlinska er oprindelig uddannet syerske i sit hjemland, men har ikke kunnet finde job i Danmark inden for sit gamle fag. Før sommerferien begyndte hun i et 4 ugers praktikforløb i Centralvaskeriet. Det er nu gået så godt, at virksomheden har tilbudt hende job som syerske fra 1. juli 2016.

- Det er fantastisk, jeg nu har fået fast arbejde. Det har været min store drøm, lige siden jeg kom til Danmark i 2005, og endelig er den gået i opfyldelse, siger Malgorzata Zychlinska. Praktikforløbet var både spændende og udviklende for mig, og kronen på værket var til mit held et rigtigt job.

Fakta:

De tre servicespor i jobcentrets virksomhedssamarbejde er:

  • Rekruttering
  • Uddannelse og opkvalificering
  • Hjælp til at forebygge sygefravær i virksomhederne og til at få sygemeldte tilbage på job

 

ALLE JOBS TÆLLER - også småjobs

6 ugers fuldtidsarbejde gør en stor forskel. Måske et par af ugerne kunne være i din virksomhed? Læs mere.


 

Ny bonusordning og virksomhedsnetværk skal styrke integrationen

Tønder Kommune støtter et nyt virksomhedsnetværk, der sammen med en økonomisk bonusordning skal styrke integrationen af nydanskere i kommunen

Kommunerne står med en stor opgave, hvor mange nye integrationsborgere skal integreres i det danske samfund. Her peger alle erfaringer entydigt på, at integrationen bedst sker på arbejdsmarkedet.

Derfor støtter Tønder Kommune Regeringens virksomhedsnetværk "Sammen om integrationen", hvor virksomheder i samarbejde med Jobservice Danmark og de lokale jobcentre sætter alle sejl ind på at skabe de bedste rammer for integration gennem arbejde.

Treårig bonusordning

Som supplement til virksomhedsnetværket har Regeringen indført en ny bonusordning, der fra 1. juli og tre år frem økonomisk belønner private virksomheder, som ansætter nye integrationsborgere i ordinære stillinger.

- "Sammen om integration" og bonusordningen er begge spændende initiativer, der vil styrke det i forvejen stærke samarbejde med de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen i kommunen, udtaler formand for Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Susanne Linnet, og tilføjer, at lokale erfaringer viser, at en hurtig virksomhedsrettet indsats har en positiv effekt på både integrationsborgerne, virksomhederne og lokalsamfundet som helhed.

Derfor opfordrer Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg nu alle lokale virksomheder til at støtte op om virksomhedsnetværket og i samarbejde med Jobcenter Tønder at bidrage til at styrke samarbejdet om integrationsopgaven.

En af de lokale virksomheder, der har vist sin opbakning til virksomhedsnetværket, er SAPA Precision Tubing Tønder a.s. Aluminiumvirksomheden har således oprettet tre nye praktikpladser til kommunens nye integrationsborgere.

-Integration er en stor og vigtig opgave, som kun kan løses ved fælles hjælp fra alle parter i samfundet. Som virksomhed har vi til stadighed brug for kompetente og dygtige medarbejdere. Derfor tager vi gerne den opgave på os ved at stille praktikpladser til rådighed og medvirke til kompetenceudvikling og opkvalificering af borgere, som på sigt kan indgå i arbejdsstyrken, udtaler Karin Søndergaard, HR-manager i SAPA.

Virksomheder, der ønsker at være en del af virksomhedsnetværket og høre mere om den nye bonusordning, er velkommen til at kontakte Jobcenter Tønder på 74 92 93 93.

Fakta:

Bonusordninger til private virksomheder

Ansættes en integrationsborger indenfor det første år efter, at vedkommende har fået opholdstilladelse, får arbejdsgiveren følgende udbetalt:

- 20.000 kr. efter 6 mdrs. ansættelse

- 20.000 kr. efter 12 mdrs. ansættelse

Ansættes integrationsborgeren derimod først efter mellem 1 og 2 år efter meddelelse om opholdstilladelse, ser bonusordningen således ud for arbejdsgiveren:

- 15.000 kr. efter 6. mdrs. ansættelse

- 20.000 kr. efter 12 mdrs. ansættelse

Sammen om integrationen:
Sammen om integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Alle virksomheder kan deltage i partnerskabet.

Vejledning, inspiration og fakta-oplysninger kan i øvrigt ses på en ny webside: www.sammenomintegration.dk

Kontaktinformation

Susanne Linnet

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Tlf. 40 40 07 31

E-mail: suslin@toender.dk


 

Nyt fra JobVækst Tønder

JobVækst Tønder tager udgangspunkt i en ny og anderledes tilgang til at imødegå de stadig stigende udfordringer, virksomhederne i Tønder Kommune har i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

JobVækst Tønder har fokus på at opkvalificere og efteruddanne virksomhedernes nuværende medarbejderstab – og fremtidige medarbejdere. Således er 35 ledige indenfor få uger startet i forskellige kursusforløb, hvor de gennem opkvalificering tilegner sig de kompetencer, som de lokale virksomheder efterspørger. Efter kursusforløbene skal de ledige lære relevante virksomheder at kende gennem en praktikperiode, som kan munde ud i ordinær beskæftigelse.

Står din virksomhed med et konkret behov for opkvalificering af arbejdsstyrken, eller ønsker du som virksomhedsejer at vide mere om lige præcis jeres muligheder, så kontakt projektets virksomhedskonsulent Amit Mozumdar på tlf. 20 31 39 77.

Læs mereTønder Kommune satte torsdag fokus på social ansvarlighed, da SuperBrugsen i Toftlund modtog Den Sociale Virksomhedspris