Kontakt virksomhedsservice

Nyhedsbrev

 

Vi ønsker godt nytår!

Der har i 2016 været travlt i Jobcenter Tønders Virksomhedsservice. Specielt området omkring formidlingsindsatsen har været meget succesfuldt og det forventer vi også, at det vil være i 2017. Vi er fortrøstningsfulde, da Jobcenteret allerede nu mærker en fortsat stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Nyhedsbrevet vil denne gang give jer et indblik i nogle af de forskellige tilbud, som Virksomhedsservice har ekstra fokus på i 2017.

Du ønskes et godt 2017.

Med venlig hilsen

Lene Jul Mønsted
Områdeleder Jobcenter Tønder

Bliv inspireret og læs vores nyhedsbrev!

Nyhedsbrev januar 2017


Velkommen

Det glæder mig at kunne byde velkommen til det første nyhedsbrev fra Jobcenter Tønders virksomhedsservice.

Mange af de projekter og tiltag, der via jobcenteret sættes i gang for Tønder Kommunes borgere, involverer de lokale virksomheder. Vi er i jobcenteret helt afhængige af det gode og konstruktive samarbejde, vi har med de lokale virksomhedsejere og erhvervsdrivende. Dette gælder både, når vi taler indsatsen for at ledige i job, sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, såvel som når vi taler indslusning af integrationsborgere på arbejdsmarkedet. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at den rette viden og information når ud til vores samarbejdspartnere.

Flere virksomheder og samarbejdspartnere har efterlyst jævnligt at få tilbagemeldinger om, hvad der generelt "rør" sig i jobcenterets virksomhedsservice, og hvordan de enkelte projekter skrider frem. Derfor lanceres hermed et nyhedsbrev, der løbende skal give informationer og tilbagemeldinger til de virksomheder, arbejdsgivere og øvrige, der på forskellig vis bidrager og er involveret i jobcenterets indsatser.

Nyhedsbrevet vil udkomme to gange årligt.

Med venlig hilsen
Lene Jul Mønsted
Områdeleder Jobcenter Tønder