Opkvalificeringsjob

 

Hvad er det? 

Med et opkvalificeringsjob ansætter virksomheden en ledig i en ordinær stilling og får tilskud til opkvalificering. Ved at bruge opkvalificeringsjob kan I som virksomhed ansætte en ledig, der ikke matcher alle jobkravene i første omgang. Ved hjælp af opkvalificeringsjobbet kan den ledige blive helt klar til at udføre de konkrete arbejdsopgaver.

 

Hvem kan tilbyde et opkvalificeringsjob?

Alle virksomheder kan tilbyde opkvalificeringsjob. Både private og offentlige. Opkvalificeringsjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

 

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde et opkvalificeringsjob?

Opkvalificeringsjob tilbydes til ledige, som I ansætter i ordinære stillinger.

 

Hvad får vi ud af det?

Det gør jeres ansøgerfelt bredere, og rekrutteringen bliver mere fleksibel, så I kan finde de helt rigtige match til jeres ledige stillinger.

 

Hvordan gør vi?

I slår stillingen op på Jobnet eller kontakter jobcentret.

Før I ansætter en ledig i et opkvalificeringsjob, kontakter I jobcenteret. Opkvalificeringsjob skal ansøges hos jobcenteret sammen med dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering. 

 

Hvilke betingelser er der?

Der gives tilskud til alle former for opkvalificering i form af for eksempel kurser eller uddannelse, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal oplæring i virksomheden. Der kan for eksempel. ikke ydes tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed.

Det er også en betingelse, at I ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40.