Rekruttering

 

Jobcenter Tønder tilbyder igen formidling af ledige til ordinære jobs

Der var engang, hvor Arbejdsformidlingen var omdrejningspunktet i dialogen mellem de lokale virksomheders behov for arbejdskraft og vejledning af de ledige i forhold til behovet for kompetencer lokalt. Det var her, jobklare ledige og lokale virksomheder fandt hinanden med mulighed for at blive et match på arbejdsmarkedet.
Med kommunalreformen i 2007 blev Arbejdsformidlingen imidlertid nedlagt og afløst af 91 Jobcentre. En ny struktur og strategi for beskæftigelsesindsatsen skulle nu implementeres i tråd med den digitale tidsalder. Det betød bl.a., at jobformidling blev en online tjeneste primært via jobnet.dk, hvor ledige og virksomheder kunne finde hinanden. Dette samtidig med at Jobcentrene rettede fokus på opkvalificering af ledige ved at etablere virksomhedspraktikker, løntilskudsordninger, voksenlærepladser og jobrotation.
"Der har vist sig en stor efterspørgsel på den menneskelige involvering i jobformidlingen – derfor er vi glade for at kunne fortælle, at jobformidling nu tilbage som en del af Joncenterets kerneydelser", fortæller formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd Susanne Linnet (V).

 

Virksomheder vil gerne jobformidling

Jobcenteret Tønder har siden januar 2014 hjulpet mere end 100 lokale virksomheder med formidling af ledige til ordinære jobs og med fin succes, således er de ledige kandidater i ca. halvdelen af tilfældene er blevet foretrukket til jobbet. 
Der er ca. 880 ledige jobparate borgere i Tønder Kommune, så rekrutteringsgrundlaget er stort. 
Det væsentligt at de ledige også i fremtiden har de efterspurgte kompetencer. Jobcenteret er løbende i dialog med arbejdsmarkedsparter, herunder de lokale virksomheder om hvilke kompetencer der efterspørges hos de ledige. Dette er med til at kunne målrette Jobcenterets øvrige indsatser.
"Der er blevet etableret et virksomhedspanel i Tønder Kommune, som består af 12 lokale virksomheder der i samarbejde med Jobcenteret skal sikre, at fremtidens arbejdskraft har de rette kompetencer". "Virksomhedspanelet og formidlingsindsatsen giver et godt kendskab til efterspørgslen på arbejdskraft lokalt" fortsætter formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd Susanne Linnet (V).

 

Tilbuddet om formidling

Den genetablerede jobformidling på Jobcenter Tønder indeholder: identifikation af virksomhedens behov for arbejdskraft vejledning i forhold til indrykning af annoncer på jobnet.dk udsøgning af relevante ledige kandidater på jobnet.dk fremsendelse af cv'er til virksomheden inden for 48 timer opfølgning på formidlingen

 

Hvad gør vi, når vi ønsker at ansætte en medarbejder? 

I slår stillingen op på Jobnet eller kontakter jobcentret.
Jobnet.dk er jobcentrenes officielle online jobbank. Her er der nem og gratis adgang til alle de ledige, der er tilmeldt jobcentrene i hele Danmark via Jobnets cv-bank. Søgningerne kan gemmes, så man kan lave sin egen emnebank.
Som virksomhed kan I gratis annoncere efter medarbejdere på jobnet.dk. Annoncerne kan rettes til løbende.
På jobnet.dk ligger også en oversigt over jobcentrenes arbejdsområder og tilbud til arbejdsgiverne samt alle relevante blanketter.
For at I som virksomhed kan bruge jobnet.dk, skal virksomheden oprettes som bruger. 
Skal I have hjælp til at slå en stilling op på jobnet.dk eller til at finde en ny medarbejder, hjælper Jobcenter Tønder gerne med at udvælge jobsøgere via cv-banken. 
Kontakt meget gerne jobcenteret på vores servicetelefon for virksomheder: 74 92 82 40 eller kontakt virksomhedskonsulent Peter F. Nielsen tlf. 23 65 45 34.

 

Spørgsmål?

Få flere informationer ved at ringe på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 74 92 82 40