Sammen om integration

 

Ny bonusordning og virksomhedsnetværk skal styrke integrationen

Tønder Kommune støtter et nyt virksomhedsnetværk, der sammen med en økonomisk bonusordning skal styrke integrationen af nydanskere i kommunen

Kommunerne står med en stor opgave, hvor mange nye integrationsborgere skal integreres i det danske samfund. Her peger alle erfaringer entydigt på, at integrationen bedst sker på arbejdsmarkedet.

Derfor støtter Tønder Kommune Regeringens virksomhedsnetværk "Sammen om integrationen", hvor virksomheder i samarbejde med Jobservice Danmark og de lokale jobcentre sætter alle sejl ind på at skabe de bedste rammer for integration gennem arbejde.

Treårig bonusordning

Som supplement til virksomhedsnetværket har Regeringen indført en ny bonusordning, der fra 1. juli og tre år frem økonomisk belønner private virksomheder, som ansætter nye integrationsborgere i ordinære stillinger.

- "Sammen om integration" og bonusordningen er begge spændende initiativer, der vil styrke det i forvejen stærke samarbejde med de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen i kommunen, udtaler formand for Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Susanne Linnet, og tilføjer, at lokale erfaringer viser, at en hurtig virksomhedsrettet indsats har en positiv effekt på både integrationsborgerne, virksomhederne og lokalsamfundet som helhed.

Derfor opfordrer Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg nu alle lokale virksomheder til at støtte op om virksomhedsnetværket og i samarbejde med Jobcenter Tønder at bidrage til at styrke samarbejdet om integrationsopgaven.

En af de lokale virksomheder, der har vist sin opbakning til virksomhedsnetværket, er SAPA Precision Tubing Tønder a.s. Aluminiumvirksomheden har således oprettet tre nye praktikpladser til kommunens nye integrationsborgere.

-Integration er en stor og vigtig opgave, som kun kan løses ved fælles hjælp fra alle parter i samfundet. Som virksomhed har vi til stadighed brug for kompetente og dygtige medarbejdere. Derfor tager vi gerne den opgave på os ved at stille praktikpladser til rådighed og medvirke til kompetenceudvikling og opkvalificering af borgere, som på sigt kan indgå i arbejdsstyrken, udtaler Karin Søndergaard, HR-manager i SAPA.

Virksomheder, der ønsker at være en del af virksomhedsnetværket og høre mere om den nye bonusordning, er velkommen til at kontakte Jobcenter Tønder på 74 92 93 93.

Fakta:

Bonusordninger til private virksomheder

Ansættes en integrationsborger indenfor det første år efter, at vedkommende har fået opholdstilladelse, får arbejdsgiveren følgende udbetalt:

- 20.000 kr. efter 6 mdrs. ansættelse

- 20.000 kr. efter 12 mdrs. ansættelse

Ansættes integrationsborgeren derimod først efter mellem 1 og 2 år efter meddelelse om opholdstilladelse, ser bonusordningen således ud for arbejdsgiveren:

- 15.000 kr. efter 6. mdrs. ansættelse

- 20.000 kr. efter 12 mdrs. ansættelse

Sammen om integrationen:
Sammen om integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Alle virksomheder kan deltage i partnerskabet.

Vejledning, inspiration og fakta-oplysninger kan i øvrigt ses på en ny webside: www.sammenomintegration.dk

Kontaktinformation

Susanne Linnet

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Tlf. 40 40 07 31

E-mail: suslin@toender.dk


Integration sker blandt gode kollegaer og det er derfor vigtigt at man som flygtning så hurtigt som muligt kommer ind på arbejdsmarkedet. Med virksomhedspartnerskabet, som blev etableret ved regeringens topmøde i september 2015, bliver det let og enkelt at deltage.

Hvis man som flygtning skal falde godt til og blive integreret, er det vigtigt, at man kommer hurtigt ind på arbejdsmarkedet – her spiller din virksomhed en vigtig rolle.

Giv plads til en flygtning på jeres arbejdsplads og få konkrete opgaver løst. Initiativet til "sammen om integration" har til formål, at I som virksomhed stiller pladser til rådighed, så flygtninge med bopælsplacering i Tønder Kommune så hurtigt som muligt bliver integreret.

Jobcenter Tønder, Virksomhedsservice formidler kontakt til de flygtninge, der bedst matcher din virksomheds behov, ligesom de samarbejder med sprogcentre og uddannelsesinstitutioner om danskuddannelse og opkvalificering. Læs mere under Branchepakker.

Nedenstående virksomheder har tilkendegivet overfor Jobcenter Tønder, Virksomhedsservice, at de er med i samarbejdet "Sammen om integration".


Fakta, Tønder

HJALMAR HANSEN, BREDEBRO ApS, TØMRER & SNEDKERFORRETNING

Klitholm Kartofler

NETTO

SAPA PRECISION TUBING A/S

TØNDER EMBALLAGE ApS

Bo Michelsen A/S

Du er velkommen til at kontakt virksomhedsservice på tlf. 74 92 82 40 eller på mail: virksomhedsservice@toender.dk.