Virksomhedscenter

 

Der er blevet etableret 12 virksomhedscentre i Tønder Kommune. 
I virksomhedscenter Kvickly kan ledige få afprøvet interessen for butiksområdet i beskyttede rammer. Læs nyhedsbrev.

Der arbejdes løbende med processen omkring etablering af yderligere virksomhedscentre i forlængelse af det etablerede virksomhedsnetværk ved Jobcenter Tønder, hvor flere nøglepersoner på lokale virksomheder er blevet uddannet mentorer.

I et virksomhedscenter samarbejder jobcenteret og virksomheden systematisk om at få ledige langt fra arbejdsmarkedet ind på en rigtig arbejdsplads. I et virksomhedscenter motiveres den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb sideløbende med, at der gøres en indsats for at overvinde den lediges øvrige problemer.

I et virksomhedscenter

  • samarbejder jobcenter og virksomhed om et fast antal virksomhedspraktikpladser 
  • tages der hånd om de lediges behov under virksomhedspraktikken. Ofte har virksomheden en fast mentor, som sammen med jobcentret sørger for den nødvendige opfølgning 

indgår de ledige på en rigtig arbejdsplads og løser rigtige arbejdsopgaver sammen med ansatte kolleger.
Målet er at bane vejen for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i beskæftigelse i lokale virksomheder. Hvis din virksomhed er interesseret I at høre nærmere omkring etablering af et virksomhedscenter på jeres virksomhed, så kontakt virksomhedskonsulent Steen M. Mattrup tlf. 30 63 25 12.

 Læs folderen om virksomhedscenter

Hvis du som virksomhed har brug for jobcenteret, kan du ringe direkte på tlf. 74 92 82 40.