Virksomhedspraktik

 

Hvad er det? 

Virksomhedspraktik er et kort forløb, hvor I som virksomhed har mulighed for at prøve en ledigs kompetencer af i forhold til virksomhedens opgaver. Som arbejdsgiver er der ingen løn- eller forsikringsudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.
Virksomhedspraktik varer maksimalt fire uger for dagpengemodtagere og kan for kontanthjælpsmodtagere forlænges op til otte eller 13 uger, og hvis det er en borger, der har vanskeligheder, kan praktikken forlænges op til 26 uger. Dimittender kan være i virksomhedspraktik i op til otte uger.

Hvem kan få en ledig i virksomhedspraktik?
Alle virksomheder kan tilbyde virksomhedspraktik. Både private og offentlige.

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde virksomhedspraktik?
Virksomhedspraktik kan tilbydes til alle ledige.

 

Hvad får vi ud af det?

Som virksomhed kan I bruge en praktikperiode til at afprøve en mulig ny ansat. Virksomheden kan også bruge en virksomhedspraktik for at afprøve nye arbejdsfunktioner, der på længere sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser.
En virksomhedspraktik kan med fordel bruges som afsæt til et job med løntilskud, et ordinært job eller til at indgå en uddannelsesaftale, for eksempel en voksenlærling.
Ved at begynde bekendtskabet med den nye medarbejder via en praktikperiode, finder I som virksomhed også ud af, om den ledige har flair for arbejdet, og om kemien passer til netop jeres arbejdsplads.

 

Hvordan gør vi?

I kontakter jobcentret. Inden I gør det, er det en god ide at overveje indholdet i praktikken og jeres ønsker til kandidaten.

Blanketter og lovgrundlag.(Link?)

 

Hvilke betingelser er der?

Virksomhedspraktikken skal aftales med jobcentret, inden praktikanten begynder på arbejdet. Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal med andre ord være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdspladsen.

Antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt personer i løntilskud må maksimalt udgøre:
Én person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
Én person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at fleksjobansatte, ikke medregnes.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40