Voksenlærling

 

Hvad er en voksenlærling? 

En voksenlærling er en person over 25 år, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, og der er flere former for aftaler:

  • Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. 
  • Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. 
  • Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har større oplæringsansvar i virksomheden. 
  • Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. 

 

Hvem kan tilbyde læreplads til en voksenlærling?

Alle virksomheder kan tilbyde voksenlærepladser. Både private og offentlige.

 

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde en voksenlæreplads?

Voksenlærepladser kan tilbydes til personer, der er over 25 år, og som enten ikke har en kompetencegivende uddannelse i forvejen, eller som ikke har brugt sin uddannelse de seneste 5 år. Voksenlæreplads kan også tilbydes personer, der har en kompetencegivende uddannelse og har været ledige 12 mdr. eller ufaglærte ledige, som har været ledige i 2 måneder.

 

Hvad får vi ud af det?

Som virksomhed får I en voksen medarbejder, der ofte vil have en del erhvervserfaring og dermed hurtigere er klar til at tage ansvar. Og da ordningen er fleksibel, kan den både bruges til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte.

 

Ledige

I får tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Ordningen afkobles positivlisten for ledige. Lønnen skal som minimum svare til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget. I praktikperioden får virksomheden et tilskud på 30 kr. i timen i op til 2 år (og op til 4 år for 25-29 årige), hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed. I skoleperioden modtager virksomheden tilskud fra AUB

 

Beskæftigede

I får et tilskud til lønnen i op til to år, hvis det er inden for et fag med gode beskæftigelsesmuligheder (positivlisten). Lønnen skal som minimum svare til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget. I praktikperioden får virksomheden et tilskud på 30 kr. i timen i op til 2 år (og op til 4 år for 25-29 årige), hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed. I skoleperioden modtager virksomheden tilskud fra AUB. 

Se mere på ATP's hjemmeside 

At uddanne en voksenlærling kan være med til at sikre den fremtidige arbejdskraft i din virksomhed. Hvis der er tale om en voksenlærling, I som virksomhed ikke kender i forvejen, er der mulighed for at få vedkommende i virksomhedspraktik, inden I underskriver uddannelsesaftalen. Det giver en god mulighed for at finde ud af, om I og voksenlærlingen er et godt match.

 

Hvordan gør vi?

I kontakter virksomhedskonsulent Peter Fredensborg Nielsen på tlf. 23 65 45 34  eller den lokale erhvervsskole. Virksomheden skal godkendes som praktiksted af erhvervsskolen, der skal indgå uddannelsesaftalen mellem jer og lærlingen.
Jobcentret kan hjælpe med at finde jeres nye voksenlærling.

 

Hvilke betingelser er der?

For at få tilskud til ansættelsen af en voksenlærling, skal uddannelsen stå på Voksenlærlingelisten, som I finder på beskæftigelsesregionens hjemmeside.

Blanketter skal udfyldes via VITAS og lovgrundlag kan findes her. 

I kan læse mere i vores folder Bliv voksenlærling.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 74 92 82 40